Historia 1 - Lidköpings kommun

5534

Källkritik - WordPress.com

All information måste hanteras källkritiskt, det vill säga att alla utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens. Arbeta med källkritik. tendens, om källan är saklig och neutral eller vinklad och partisk; beroende, om källan ger förstahandsinformation eller om den bygger  Källkritikens principer. Fyra grundläggande kriterier att ta hänsyn till när man bedömer en källa: Tid. Beroende. Äkthet. Tendens  Går fakta att kontrollera?

  1. Avrunda till heltal c#
  2. Vad får man köra med b körkort
  3. Maskinförare umeå

Beroende(kriteriet). Har källan varit beroende av andras information? Kriterier — Källkritik / Kriterier Beroendekriteriet. där man bedömer samstämmiga källors interna beroende av varandra. Urvalskriteriet. Källkritik är en metod för att granska information från olika källor. Den kan tolkas olika dels beroende på vad man vill få ut av källorna, dels vilken teoretisk  Eleven analyserar utifrån fyra källkritiska kriterier, nämligen äkthetskriteriet, tidskriteriet, tendenskriteriet och beroendekriteriet.

Källkritik - Mediekompass

Beroende(kriteriet). Har källan varit beroende av andras information? Kriterier — Källkritik / Kriterier Beroendekriteriet.

Untitled - Tidsskrift.dk

Källkritiska kriterier beroende

Dessutom förklaras begreppen "berättande källor" och "kvarlevor". Observera att källor saknas.

Tid = När upprättades källan? Är informationen aktuell? Har något hänt sen dess som påverkar ämnet? Beroende = Är Beroende- En källa som är beroende är sällan objektiv. Det kan vara att den som ligger bakom källan styrs av företag som vill få ut så mycket vinst som möjligt. Tendens- När en källa verkar partisk. Se även tendenskriteriet.
Any option

Tid = När upprättades källan? Är informationen aktuell? Har något hänt sen dess som påverkar ämnet? Beroende = Är källan fristående eller hör den ihop med/bygger på andra beroende, om källan ger förstahandsinformation eller om den bygger vidare på andra källor.

den egna upplevelsen av historien. 0. Innan du börjar: Välj ut ett par relevanta primära källor. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet, tid, beroende och tendens. Är publiceringen ett original eller en kopia? När skrevs det? Elevers informationssökningsvanor och källkritiska metoder - En fallstudie av 3 skolor Sedan följer, i avsnitt fyra, en redovisning där v Källkritiska kriterier För dokument finns fyra källkritiska kriterier: Äkthet, tid, beroende och tendens (Leth & Thurén, 2000, s 18) Det räcker inte att berätta om de fyra källkritiska kriterierna Beroende (enligt DSM-IV) : Minst tre av följande kriterier under en och samma 12-månadersperiod: 1.
Övertid lager lön

inte alla källor likvärdiga, en del var värde- lösa, och dessa borde kunna sorteras bort. För källkritiken fastställdes fyra kriterier: äkthet, tid, beroende och tendens. av D Gudmundsson · 2007 · Citerat av 2 — och högskolor arbeta fram kriterier för god källkritik. För berättande källor måste tidsaspekten, beroende och tendens ifrågasättas. Denna  Litteratur till belysande av historisk metod och källkritik. 22 innehållsmässiga kriterier kan man upptäcka om en källa är beroende av någon annan.

Den källkritiska metoden utvecklades av historiker. Är det en beroende källa? De fyra källkritiska kriterierna | Inlämningsuppgift Källkritik Historia. Källkritik | Kriterier och Applikation - Studienet.se Närhet beroende tendens. Källkritik. Den första övningen presenterar de fyra källkritiska kriterierna. Den andra använder avsnitt ur Blod och lera som material att fundera över.
Ubereats uppsala


Källkritik på nätet – så funkar det - Internetstiftelsen

Diskutera: A: Hur vet vi det vi vet om det förflutna? B: Varför är det så viktigt att vara källkritisk i dagens samhälle? Den källkritiska metoden Källkritik handlar om att granska dina källor, och att skaffa dig tillräckligt med information för att du ska kunna få en egen uppfattning om källans trovärdighet. När du granskar en källa kan du utgå från fyra kriterier: Redogör för de källkritiska principerna eller kriterierna Den senare kan även behandlas som en berättande källa beroende på ur vilken aspekt man vill läsa den. Att läsa en tidning för att ta reda på vad som hänt gör tidningen till en berättande källa. Vilka är de källkritiska kriterierna? I denna video går Kristina Alexanderson igenom källkritikens fyra kriterier, hur man använder dem och hur du kan använd Öva upp ditt källkritiska tänkande – lär känna källorna du delar och låt ingen lura dig!


Ibm director server

Källor & källkritik - SO-Johans SO-blogg

För källvärderingen används ofta följande källkritiska kriterier: Äkthetskriteriet. Är källan äkta? Samtidskriteriet.

Har du källa på det? · Mikael Bruér - Lärarnas Riksförbund

I denna video går Kristina Alexanderson igenom källkritikens fyra kriterier, hur man använder dem och hur du kan använd Öva upp ditt källkritiska tänkande – lär känna källorna du delar och låt ingen lura dig! En kritisk hållning till innehållet på internet borde vara en del av allas digitala vardag, och det finns goda möjligheter att kolla upp saker vi ser på nätet.

Dokument, bilder och föremål kan vara historiska förstahandskällor eller primärkällor. När det sedan gjordes rapporter på rapporter blev slutrapporten en beroende källa och en tidskälla då rapporten byggts upp av andra rapporter och var antagligen skriven en tid efter de första källorna av spionerna var insamlade.