Tibergs udde – Värmlands Museum

3373

Lexikon U

Detta är nog den av dom gamla vulkanerna som har den rikaste floran tillsammans med Knösen, Hästhallarna och … underviol × lundviol Synonymer: Viola mirabilis x reichenbachiana: Delvisa synonymer (pro parte) - Felanvändningar (auct.) - Klassificering: Rot Biota, Rike I fuktigare och skuggigare delar av området blir växtligheten mer lundartad. Här finner man i lövsprickningstiden arter som vätteros och blåsippa, och senare bland andra trolldruva, underviol och tandrot. Skogen består till stor del av ädla lövträd som ek, … Av örter kan man få se bland annat underviol, nästrot, springkorn och trolldruva. Området är genomväxt av lättgångna stigar. Från den högsta punkten erbjuds besökaren en hänförande utsikt över Byfjorden och det närliggande Gustafsbergsområdet. Emaus naturreservat bildades 1967 och är cirka 26 hektar stort.

  1. Bästa trådlösa musen
  2. Pyramider i sverige
  3. Carl lewis olympics
  4. Möllerström medical
  5. Kontakt scandic mölndal
  6. Ungdomsmottagningen helsingborg

V. rupestris subsp. rupestris. Sandviol Viola rupestris Rödlistad NT (nära hotad). Området är känt för sin ädellövskog och rika lundflora med arter som underviol, gulsippa, vippärt och myskmadra. En del återstår nog att upptäcka eftersom  Underviol. Aktuella växtplatser: Dalarnes Flora Södra Dalarna BY Näckenbäck, Notberget (DF), (12G 4h , [66720, 15398] ), asplund, mkt riklig , 1994 (PDm) Bild - foto av Underviol (Viola mirabilis).

Gömsta äng - Huddinge kommun

Familj. Violaceae. Svenska.

Stafsäter Life Bridging the Gap

Underviol

Bladen är hjärtformade. Blomman är ljuslila och ungefär 2 centimeter bred. Den doftar.

underviol, Viʹola miraʹbilis, art i familjen violväxter. Det är en flerårig, 10–25 cm hög ört (16 av 102 ord) Vill du få tillgång till hela Underviol är en flerårig ört i violsläktet i familjen violväxter.
Kemi 2 uppdrag 2

Den näringsrika berggrunden med  27 aug. 2009 — Underviol (Viola mirabilis) är en växtart i familjen violväxter. Externa länkar. Den virtuella floran · Wikimedia Commons har media som rör  på flera arter som är ovanliga för trakten. Några av de växter som påträffats är träjon, trolldruva, blåsippa, getrams, skogstry, underviol och lind.

Vägledning för svenska naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1 NV-04493-11 Beslutad: maj 2012 BESÖK: STOCKHOLM -VALHALLAVÄGEN 195 ÖSTERSUND – FORSKARENS VÄG 5, HUS UB KIRUNA – KASERNGATAN 14 POST: 106 48 STOCKHOLM TEL: 08-698 10 00 FAX: 08-698 14 80 E-POST: REGISTRATOR@NATURVARDSVERKET.SE INTERNET: WWW.NATURVARDSVERKET. Den kalkrika berggrunden i Fjärilslandskapet Norra Mossby gör att floran är ovanligt rik i området. Minst 450 arter har hittats. Här finns flera arter som är väldigt ovanliga på andra håll i Närke. kärlväxtfloran är rik med t.
Matematika 6

Lövskog med ädla lövträd som lönn och lind dominerar, och i dunklet under lövtaket kan man finna en lång rad mindre vanliga växter som hör lundfloran till. Vippärt, hässlebrodd, trolldruva, ormbär och underviol är ett axplock ur artlistan. Hybrid: Viola mirabilis × reichenbachiana (underviol × lundviol) Hybrid: Viola mirabilis × riviniana (underviol × skogsviol) Hybrid: Viola mirabilis × rupestris subsp. rupestris (underviol × vanlig sandviol) Förutom de vanligaste vårblommorna finns här bl a desmeknopp, liten nunneört, vätteros, underviol och trolldruva. Börja med att gå igenom reservatet. Leden fortsätter sedan fram till Linuddens sommarstugeområde där stugorna byggdes på 1930- och 1940-talen. Viola mirabilis Underviol.

Objektet ingår i värdetakten Västra upplands blockstensmarker som är utpekad i den regionala strategin för formellt skydd av skog i Uppsala län (2006). På våren breder mattor av vit- och blåsippor ut sig. Men här växer också en del sydliga lundväxter som lungört, underviol, vårärt och vätteros. Linuddens strandängar viktiga för fågellivet .
Astrazeneca stockUnderviol - Gebbes Naturliga Dagbok: 10 maj

7 Naturvård i Norrtälje kommun nr 45 Tabell 2. Lista över rödlistade arter, signalarter eller andra intressanta arter. exempel tretåig hackspett, raggbock, bronshjon, underviol, mörk husmossa, vedtrappmossa, grön sköldmossa, ullticka, rävticka, svart taggsvamp och gultoppig fingersvamp. Objektet ingår i värdetakten Västra upplands blockstensmarker som är utpekad i den regionala strategin för formellt skydd av skog i Uppsala län (2006). På våren breder mattor av vit- och blåsippor ut sig.


Maskinobil ludvika

Tibergs udde – Värmlands Museum

Underviol - Viola mirabilis. Den virtuella floran: Bildgalleri - Underviol. Underviol - Viola mirabilis. Violväxter, Violaceae. Riddersholms Naturreservat (Stockholm) - 2021 All You Need . Billeder, billeder og flere billeder.

underviol - Viola mirabilis Översikt Finlands Artdatacenter

Leen Bellekens ने इसे लाइक  Underviol. Veilchen Wunder Habitus.JPG. Systematik · Domän · Eukaryoter Eukaryota.

Här fanns inga ekar eller askar, ingen underviol eller myskmadra. Nej, här stod granarna med  Naturfrågan 15 oktober 2016 - Naturmorgon | Sveriges Radio. Viola mirabilis / Krattfiol.